logo
 
METHOD ACTORS' TRAINING CENTRE
 
in samewerking met
 
BROOKLYN TEATER
 
bied aan
 
NAG OP 'N KAAL PLEIN DEUR DOLF VAN NIEKERK
 
Dolf van Niekerk se Nag op ‘n kaal plein, volgens T.T. Cloete ‘n ”Afrikaanse poëtiese pronkstuk en juweel”, word deur middel van viool- en toneelspel vertolk.
 

In Nag op 'n kaal plein verwerk Van Niekerk die visioene en drome van sy jeugjare op sy geboortedorp, Edenburg, wat hy weer intens beleef na 'n besoek veel later in sy lewe. Sy inspirasie vir die bundel kry hy toe hy in die nag op die kaal dorpsplein staan en weer die mense, ervarings en herinneringe van die verlede herleef.

Die bundel is vol gedigte oor die misterie van die lewe en die wonder van die dood. Die gedigte het nie titels nie, slegs nommers, en kan dus aaneenlopend gelees word as slegs een gedig met 26 dele. Die gedigte kyk terug na die herinneringe van die jeug, maar vanuit die jeug kyk dit ook vorentoe na die einde, sodat die relevansie van 'n lewe oor en weer gekaats word en daardeur groter perspektief verkry.

In die bedrieglike eenvoud van die taal en beelding lê veel van die bekoring van die bundel opgesluit.

BEELD 200: T.T. Cloete

DIT IS DIE AFRIKAANSE POËTIESE PRONKSTUK EN JUWEEL VAN 2006

As al die karakters in die bundel bymekaar gelees word, is dit 'n hele dorp vol mense, lewendes en dooies, kinders, ou mense, boere wat dorp toe kom, 'n dorp met 'n plein, 'n kerk, 'n skool, 'n winkel. Dit is egter 'n plattelandse dorp wat ver buite sy grense uitreik en 'n klein heelal word waarin die uitspansel weerkaats, soos dit gestel word in die 5de figuur, van die vrou wat wil weet waar haar byna-man se beendere lê, in verse vol sonlig, met waterdruppels en 'n suikerbekkie, wat dan uitgroei tot 'n klein kosmos wat gelaai is met liriek & die plattelandse dorp en sy mense brei uit na die omgewing met sy plase, die skoenmaker se skoene trap spore agter ploeë , tussen skape en bitterbosse, ver buite sy werkplek.

In die voorlaaste teks word die magteloosheid van 'n skrywer beskryf as die woorde nie vorm wil kry nie. Die paradoks is dat hierdie bundel van die teenoorgestelde getuig. Dit is nie die werk van 'n magtelose nie, maar van 'n digter waarvan die woorde, in die taal van die slot, vlerke het.

RAPPORT 2006: Melt Myburgh

NAG OP 'N KAAL PLEIN IS 'N HOOGTEPUNT IN DOLF VAN NIEKERK SE POESIË-OEUVRE

& Nag op 'n kaal plein, het poësieliefhebbers stil-stil oorrompel met die skoonheid en eenvoud van die gestroopte verse. Hierdie bundel & bevat inderdaad van die suiwerste poQ sie wat in 'n lang tyd in Afrikaans verskyn het.

Besprekings inligting as volg

Saterdag 11 November 18:00 & Sondag 12 November 15:00

Blok A (Volw) - R140  Blok B (Volw) - R120
Blok A (Senior) - R120  Blok B (Senior)- R100

Children above 13 years of age is allowed.

BESPREEK NOU

Brooklyn Teater (012 460 6033)
Greenlyn Village Centre
h/v Thomas Edison en 13de Straat
Menlopark

INLIGTING OOR KUNSTENAARS