logo
 
GPO
 
GAUTENG PHILHARMONIESE ORKES - INLIGTING-SESSIE VIR KINDERS
 
Saterdag 4 November 11:00 - 12:00
 

’n Demonstrasie en paneelbespreking om ouers by te staan met die keuse van ’n musiek-instrument vir kinders.

Tien seksieleiers van die Gauteng Filharmoniese Orkes sal hiervoor die verhoog deel met Magdaleen Lamey van Musicula en Willem Vogel van Brooklyn Teater.

Viool, Altviool, Tjello, Kontrabas, Fluit, Hobo, Klarinet, Fagot, Franse Horing, Trompet en Perkussie.

’n Bondige bekendstelling en demonstrasie van die volgende instrumente sal aangebied word vir die onderskeidelike instrumente. Daar sal geleentheid gebied word vir ouers en kinders om vrae te vra oor elke instrument en die pad wat gevolg behoort te word om onderrig daarin te bewerkstellig.

Magdaleen Lamey gesels oor karaktereienskappe, vaardighede en ander aspekte van die kind wat ook kan bydra om sy/haar aanleg vir ’n spesifieke instrument te bepaal.

Hierdie inligtingsessie beslaan gespesialiseerde inligting deur kenners op hul verskeie instrumente.

Die program word afgesluit met een beweging uit die Nonet (’n oorspronklike stuk vir 10 spelers) van Louis Spohr.

Ticket sales:

Saterdag 4 November 11:00 - 12:00

R50 per ouer   R20 per kind

BOOK NOW

Brooklyn Theatre (012 460 6033)
Greenlyn Village Centre
C/o Thomas Edison and 13th Streets
Menlo Park